062-589-1964 UFAcenter
  • น้ำเต้าปูปลา king maker

    น้ำเต้าปูปลา King Maker

    Fish Prawn Crab หรือคนไทยรู้จักกันดีชื่อ “น้ำเต้าปูปลา” ซึ่งมีให้เห็นกันได้ทั่วไปในเกือบทุกๆ งานสำคัญของคนไทย เพราะ น้ำเต้าปูปลา นั้น ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศไทย ซึ่งมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี